فروشگاه جامع خرید پروژه, پایان نامه و مقاله آماده دانشجویی

محبوبترین محصولات

مالک فروشگاهی با 10 هزار فایل شوید دانلود نرم افزار PhotoGrav 3 مخصوص حکاکی عکس با لیزر	بسته آموزشی آشنایی با تکثیر و پرورش زالوی طبی Hirudo medicinalis به همراه فیلم و فایل های بسیار مفید

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز مشکل و یا نیاز به پروژه ای که در لیست سایت موجود نمی باشد، لطفا از طریق منوی پشتیبانی و یا از طریق ایمیل best.files2@gmail.com درخواست خود را ارسال کنید. با توجه به اینکه برخی از محصولات این فروشگاه از منابع مختلفی که بعضا منبع اولیه نیز مشخص نیست، تهیه شده اند لذا در صورتی که فایلی مربوط به شماست و بدون اجازه در این فروشگاه قرار داده شده است، از طریق بخش پشتیبانی اطلاع دهید تا ضمن عذرخواهی سریعا از سایت حذف گردد.

789 - بررسی تاثير هوش هيجاني بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي از دبيرستان به دانشگاه

789 -  بررسی تاثير هوش هيجاني بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي از دبيرستان به دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمت فایل:   ورد Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 206  

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه :‌

انتقال از دبيرستان به دانشگاه براي بسياري از دانشجويان موقعيتي استرسزاست. نمونه هايي از اين استراسزاها عبارتند از: تغيير در ساختار، روابط با والدين و خانواده مخصوصا جدايي آنها، برقراري روابط جديد، يادگيري عادتهاي درس براي محيط تحصيلي جديد، پذيرش و تمرين استقلال بعنوان يك بزرگسال. آمادگيها و توانمنديهاي فرد براي مقابله با اين عوامل استرسزا همواره مورد توجه پژوهشگران، متخصصان بهداشت و سلامت رواني، روانشناسان باليني و متوليان امور آموزش و تربيتي بوده است. (استيو ارت  و هلي  ، 1985).

توانمنديها و شايستگي هاي اجتماعي و هيجاني از عوامل تعيين كننده و تاثيرگذار بر سلامت رواني و موفقيت تحصيلي محسوب مي شود (آستين ، سالكومنك ، الگن  (2005)، پاركر ، ساموفلد  و هوگان  (2004). شايستگي هايي كه مي توانند پيامدهاي نامطلوب عوامل استرسزا را كاهش دهند و تاثيرگذار بر سلامت رواني  و موفقيت تحصيلي  محسوب مي شود.

خاستگاه نظري هوش هيجاني است كه بوسيله سالوي  و ميير  پيشنهاد شد. هوش هيجاني بعنوان يك توانايي عبارتست از ظرفيت ادراك و ابراز و شناخت و كاربرد و اداره هيجانات در خود و ديگران (سالوي ويسر 1997).

 

 

بيان مسئله:

پژوهشهاي انجام شده در زمينه رابطه هوش هيجاني با مؤلفه سلامت رواني نشان داده اند كه اين سازه با سلامت روان شناسايي محتواي هيجانها و توان همدلي با ديگران (مي يرو سالوي، 1990، 1993، 1997) سازش اجتماعي و هيجاني (سالوي و كاراسو  (2002) و بهزيستي هيجاني (سلامت هيجاني) (مي يرو كهر ، 1996) رضايت از زندگي (پالمر  و دونالدسون  و استاف ، 2002) همبستگي مثبت و عدم سلامت رواني (اسلاسكي  و كاراتريت ، 2002)، افسردگي (دادا  و هارت، 2000 وشاته و همكارانش 1998) و مصرف سيگار و الكل همبستگي منفي دارد.

رابطه هوش هيجاني و شايستگي هاي هيجاني و اجتماعي با هوش هيجان را ضعيف گزارش كرده اند، ونگ  و دي  ، ماكسول  ، مي ير (1995) از همبستگي متوسط بين متغيرهاي فوق الذكر سخن گفته اند و يافته هاي فين  و روك  (1997) و پاركر ، كرك  و همكاران (2004) بيانگر وجود همبستگي هاي قوي بين اين متغيرهاست.

اهداف پژوهش

هدف پژوهش بررسي تاثيرگذاري سازه هوش هيجاني  بر مولفه هاي سلامت رواني  و موفقيت تحصيلي در مرحله حساس انتقال از دبيرستان به دانشگاه مي باشد.

اهميت و ضرورت تحقيق

ضرورت تحقيق اين است كه آيا هوش هيجاني مي تواند بر سلامت روان و موفقيت تحصيلي از دوره اي به دوره ديگر موثر باشد. نه تحصيلات، نه تجربه، نه معلومات، نه هوش هيجاني هيچ يك نمي توانند تعيين كنند كه چرا يك فرد موفق مي شود اما فرد ديگري موفق نمي شود. حتما ويژگيهاي ديگري وجود دارد كه ظاهرا جامعه براي آن هيچ توصيفي ندارد.

ما نمونه هايي از اين پديده را هر روز در محيط كار، خانه، مدرسه و محله مي بينيم. ما مردم باهوش و تحصيلكرده را مي بينيم كه موفق نيستند در حالي كه عده كمي بدون مهارت و ويژگي بارز كاملا موفق هستند. امروزه پاسخ اين سوال تقريبا به مفهوم هوش هيجاني بر مي گردد. با اينكه شناسايي و اندازه گيري هوش هيجاني دشوار است بسادگي از طريق آزمون مي توانيم هوش هيجاني خود و ديگران را اندازه بگيريم. هوش هيجاني برخلاف هوش شناختي قابل افزايش است.

فرضيه پژوهش

فرضيه اي كه در واقع نشاندهنده انتظارات پژوهشگر در زمينه روابط بين متغيرهاي پژوهشي است فرضيه پژوهش است.

1-      بين هوش هيجاني و سلامت روان و موفقيت تحصيلي رابطه و همبستگي مثبت وجود دارد.

2-      هوش هيجاني مردان بيشتر از هوش هيجاني زنان است.

3-      سلامت روان مردان بيشتر از سلامت روان زنان است.

 

 

تعاريف و اصطلاحات

  • تعريف نظري

هوش هيجاني: ظرفيت، ادراك، ابراز، شناخت، كاربرد و اداره هيجانها در خود و ديگران مي باشد.

بهداشت رواني: قابليت برقراري و ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي و حل مسئله حل تضادها و تمايلات شخصي بطور منطقي و عادلانه و مناسب (ميلاني فر ، 1373).

  • تعريف عملياتي

هوش هيجاني: منظور از هوش هيجاني در اين تحقيق آزمودن هوش هيجاني مي باشد و گرفتن نمره 70 به بالا ملاك عمل مي باشد.

بهداشت رواني:‌منظور از بهداشت رواني نمره كمتر از 6 در هر آزمون و زير 22 در مجموع مي باشد.

 

فصل سوم

 

مقدمه

سالها تصور مي شد كه هوش افراد (IQ)  موفقيت آنها را در زندگي تعيين مي كند. مدارس براي ثبت نام دانش آموزان در برنامه هاي مختلف و همچنين شركت ها و كارفرمايان براي انتخاب افراد، از آزمون IQ‌ استفاده مي كردند. ولي در ده سال اخير محققان دريافته اند كه IQ تنها شاخص موفقيت افراد نيست. اكنون توجه به سمت هوش هيجاني  (EQ) بعنوان شاخص ديگر موفقيت افراد محسوب مي شود هوش هيجاني نوع ديگر باهوش بودن است و شامل درك احساسات خود براي تصميم گيري مناسب در زندگي است. EQ تنها توانايي كنترل حالتهاي اضطرابي و كنترل واكنشهاست. اين به معني پرانگيزه و اميدواربودن بكار و رسيدن به اهداف است. بطور كلي EQ يك مهارت اجتماعي است و شامل همكاري با ساير مردم، كاربرد احساسات در روابط و توانايي رهبري ساير افراد مي باشد.

باتوجه به اهميت هوش هيجاني در زندگي، لزوم دسترسي به ابزار سنجش مناسبي در اين زمينه وجود دارد كه متناسب با فرهنگ و جامعه ايراني قابل كاربرد مي باشد. (گنجي ، 1384)

روش تحقيق

روش تحقيق استفاده شده در اين تحقيق علّي- مقايسه اي  مي باشد. چون ما در اين تحقيق مي خواهيم پي ببريم كه آيا هوش هيجاني بر سلامت روان و موفقيت تحصيلي مي توانند تاثير داشته باشد يا نه؟ در بيشتر اوقات به منظور آزمودن فرضيه درباره روابط علت و معلولي از روش تحقيق علّي و مقايسه اي به جاي روش تحقيق آزمايشي استفاده مي شود. (دلاور ، 1367)

متغيرهاي تحقيق

متغير : عبارت است از يك خصيصه (ويژگي توانايي) فرد يا شي كه مقدار آن از فردي به فرد ديگر و يا از شيءاي به شيء ديگر تغيير پيدا مي كند و انواع متغيرهاي استفاده شده در اين تحقيق عبارتند از: متغير مستقل ، متغير وابسته ، متغير كنترل  . (دلاور، 1367)

متغير مستقل: به متغير مستقل ، متغير پيش بين نيز گفته مي شود كه از طريق آن متغير وابسته تبيين يا پيش بيني ميشود.

متغير وابسته: به متغير وابسته ، متغير ملاك نيز گفته مي شود. به وجه يا جنبه اي از رفتار يك ارگانيسم كه تحريك شده است، گفته مي شود.بعبارت ديگر متغيري كه مشاهده و اندازه گيري مي شود تا تاثير متغير مستقل بر آن معلوم و مشخص گردد. (دلاور، 1376).

متغير كنترل: كه عبارتست از متغيري كه در يك مطالعه تحقيقي از طريق مشاهده فقط يكي از سطوح آن، ثابت نگه داشته مي شود. از متغيرهاي كنترل به منظور خنثي كردن تاثير متغيرها كه ممكن است بر رفتار مشاهده شده موثر باشند، استفاده مي شود. در اين تحقيق سن و جنس افراد متغير كنترل مي باشد.

جامعه آماري

كليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي گرمسار كه در اين دانشگاه مشغول به تحصيل مي باشند، تشكيل مي دهند.

نمونه آماري

50 نفر از دانشجويان رشته حسابداري ترم اول دانشگاه گرمسار كه ميانگين سني آنها 19 سال مي باشد (30 دختر و 20 پسر) و در سال تحصيلي 85-84 مشغول به تحصيل مي باشند.

روش نمونه گيري

عبارتست از روش خوشه اي يك مرحله اي كه از بين سي رشته اين دانشگاه، رشته حسابداري و از بين دانشجويان ترم اول اين رشته تعداد 50 نفر كه 30 دختر و 20 پسر بودند را انتخاب نموديم.

روش اجرا

وقتي از بين 30 رشته موجود در اين دانشگاه، رشته حسابداري و از بين كل دانشجويان، 50 دانشجويان ترم اول رشته حسابداري با توجه به روش خوشه اي يك مرحله اي انتخاب نموديم، پس از توضيح و تشريح اهداف اين پژوهش و جلب مشاركت و همكاري از آزمودنيها خواستيم كه دو مقياس و پرسشنامه (هوش هيجاني) و (سلامت روان) را جواب دهند. به منظور ترغيب بيشتر آزمودنيها به آنها اين اطمينان را داديم كه نتايج هرچه كه باشد تاثيري درتحصيل آنها در دانشگاه نخواهد داشت. هم براي همكاري جدي و صادقانه و هم براي حفظ امكان تماس به منظور دقت بيشتر در اين پژوهش خواستيم كه كارنامه هاي دو نيم سال اول و دوم تحصيلي خود را در اختيار ما قراردهند كه اين كار با دادن كارنامه هاي آزمودنيها و اسم و يا شماره تلفن آزمودني امكانپذير شد و به آنها اطمينان داده شد كه آنها را از نتايج تستهاي خود باخبر كنيم. بدين ترتيب 50 نفر آزمودني ما حاضر به همكاري شدند و در آزمونها شركت نمودند تا موفقيت تحصيلشان را مشخص نماييم. ميانگين سني اين افراد 19 سال مي باشند.

روش و ابزار جمع آوري اطلاعات

آزمون يا تست: آزمون GHQ‌ شامل 28 سوال مي باشد و چهار سطح و نمرات بايد كمتر 22 باشد.

آزمون EQ شامل 28 سوال مي باشد كه چهار مهارت خودآگاهي، خود مديريتي، آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه و در كل هوش هيجاني را مي سنجند.

پرسشنامه

(هوش هيجاني): اعتبار يعني دقت، پايايي و ثبات در اندازه گيري كه اگر آزمون را با فواصل زماني،‌چند بار در يك گروه معين به اجرا بگذاريم. نتايج اجراهاي متعدد نزديك به هم مي باشد. بين اجراهاي مختلف همبستگي مثبت معني دار وجود دارد. روايي يعني ازمون بايد چيزي را ارزيابي كند كه براي ارزيابي آن ساخته شده است. تعيين اعتبار آزمونها كار دشواري نيست زيرا به آساني مي توان آنها را در يك گروه معين دو يا چند بار به اجرا گذاشت اما تعيين روايي آزمونها كار دشواري است براي تعيين اعتبار اين آزمون دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن و ساوه مورد آزمايش قرارگرفته‌اند.

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
789D_1664560_9388.zip119k

فیلم آموزش سیستم خودکار قرار دادن محصولات فروشگاه های فایل سل در وبلاگ یا سایت خود - ویژه فروشگاه داران

فیلم آموزش سیستم خودکار قرار دادن محصولات فروشگاه های فایل سل در وبلاگ یا سایت خود - ویژه فروشگاه داران                 ******* آموزش قرار دادن محصولات نفیس فایل نیز اضافه شد.****** قابل استفاده برای سایر سایت های فروش فایل که در ادامه به آنها اشاره شده است.   این محصول مخصوص فروشگاه داران محترمی است که قصد دارند محصولات فروشگاه های فایل سل یا سایر فروشگاه ها را در سایت یا وبلاگ خود معرفی کرده و از فروش محصولات این فروشگاه، مبلغی به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه

filesell >