فروشگاه جامع خرید پروژه, پایان نامه و مقاله آماده دانشجویی

محبوبترین محصولات

مالک فروشگاهی با 10 هزار فایل شوید دانلود نرم افزار PhotoGrav 3 مخصوص حکاکی عکس با لیزر	بسته آموزشی آشنایی با تکثیر و پرورش زالوی طبی Hirudo medicinalis به همراه فیلم و فایل های بسیار مفید

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز مشکل و یا نیاز به پروژه ای که در لیست سایت موجود نمی باشد، لطفا از طریق منوی پشتیبانی و یا از طریق ایمیل best.files2@gmail.com درخواست خود را ارسال کنید. با توجه به اینکه برخی از محصولات این فروشگاه از منابع مختلفی که بعضا منبع اولیه نیز مشخص نیست، تهیه شده اند لذا در صورتی که فایلی مربوط به شماست و بدون اجازه در این فروشگاه قرار داده شده است، از طریق بخش پشتیبانی اطلاع دهید تا ضمن عذرخواهی سریعا از سایت حذف گردد.

720 - بررسی تولید اشعه X و سيستم تجسس و دستگاه بازرسي اشعة X فرودگاه و بررسی سخت افزار و نرم افزار آن

720 -  بررسی تولید اشعه X و سيستم تجسس و دستگاه بازرسي اشعة X فرودگاه و بررسی سخت افزار و نرم افزار آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمت فایل:   ورد Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 101  

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه   1

فصل اول: توليد اشعه     2

1-1-   توليد اشعة X   3

2-1- تخليه الكتريكي در گازهاي رقيق   5

3-1- اشعه كاتديك      5

4-1- مولدهاي اشعة X  6

5-1- بتاترون Betatron         8

6-1- دستگاههاي مولد اشعة X  9

7-1- مدار دستگاه مولد اشعة X با ترانسفورماتور 10

8-1- توليد اشعة X نافذ 12

9-1- شتاب دهندة خطي         13

10-1- خواص اشعة X  15

11-1- اشعه نرم         15     

12-1- پديده هاي مربوط به انتشار اشعة X در ماده        16

فصل دوم: دستگاه اشعه X نمونه 19

1-2-   نماد كلي يك دستگاه اشعة X    20

2-2- شرح عمومي دستگاه اشعة X       21

3-2- X- RAY          24

فصل سوم: سخت افزار   28

1-3-   معرفي كلي قسمتهاي مختلف سخت افزار دستگاه 29

1-1-3- سيستم سوئيچهاي اصلي         29

2-1-3- سيستم برق Power   30

3-1-3- سيستم چشم الكترونيكي        31

4-1-3- سيستم كنترل 32

5-1-3- سيستم تسمه نقاله      34

6-1-3- سيستم توليد اشعة X   36

7-1-3- سيستم توليد تصوير     36

2-3- سيستم سوئيچهاي اصلي Main switching system     37

1-2-3- مدار Fan unit , Power- on         39

3-3- سيستم تغذيه Power system   40

1-3-3- توليد ولتاژ run-Tim meter , DC    40

2-3-3- كليد روشن سيستم توليد X- RAY و نمايشگر X- RAY         41

4-3- سيستم چشم الكترونيكي Lightbarrir system 43

5-3- سيستم كنترل Control system          48

1-5-3- كي برد (Keyboard) 50

2-5-3- سوئيچ سرويس service switch        51

3-5-3- سوئيچ پايي Foot mat Switch       51

4-5-3- سوئيچ دستي Hi- Top         51

5-5-3-علامت گذاري چمدانها با لامپ يا زنگ Luggage marking lamps/buzzer   51

6-5-3- چمدان (بسته) شمار يا شمارنده 1 ثانيه Luggage counter   52

6-3- سيستم تسمه نقاله Conveyor system  52

1-6-3- سيستم تسمه نقاله با موتور تكفاز         52

2-6-3- Conveyor system equipped with streimetz circuit   55

3-6-3- MOTION PICK UP       58

7-3- سيستم توليد اشعه X- RAY generating system X   59

1-7-3- منبع ولتاژ VOLTAGE SUPPLY  60

2-7-3- توليدهاي تنش HIGH TENSION GERERATION       61

3-7-3-آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION  61

4-7-3- آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION 61

5-7-3- نمايش دهنده X- Ray ON indication X-Ray on          63

8-3- سيستم توليد تصوير Image generating System       63

1-8-3- خط الكترونيكي line electronics     64

2-8-3- پردازشگر سيگنال خط line signal processor (zsps-)      67

9-3- پردازش سيگنال خط line signal processing 67

1-9-3- در وضعيت offset (جبران)،     68

10-3- برنامه هاي تست و تشخيص Test and diagnostic programs        69

11-3- حافظه ويدئو Viddeo memory BSP 1/3 BSP 1/3 70

فصل چهارم: نرم افزار    73

مقدمه: نرم افزار، صفحه كليد (كي برد) Keyboard       74

1-4- روشن كردن سيستم       77

2-4- پروسة بازرسي     78

1-2-4- وقفه و تداوم بازرسي    80

2-2-4- ارزيابي تصوير و علامت گذاري بسته ها   82

3-4- برنامه ريزي سيستم        83

1-3-4- منوي اصلي MAIN MENU  84

2-3-4- منوي سوپروايزر: SUPER VISOR MENU 86

3-3-4- سيستم Hi- TOP SYSTEM HI- TOP    88

4-3-4- بزرگنمايي ZOOM    89

5-3-4- مرور مدام يا جاروب ممتد CONTINUOS SCANNING    90

6-3-4- جاروب يا مرور معكوس REVERSE SCANNING   90

4-4- ارزيابي تصوير IMAGE EVALLUATION     91

1-4-4- تصوير سياه و سفيد B/ W image      92

2-4-4- سيستم / Hi- MAT تصوير رنگي Hi- MAT تشخيص مواد     92

3-4-4- توابع ارزيابي تصوير WINDOW , VARI- MAT      93

4-4-4- توابع خاص VARY- 02/02 VARY- SO , OS) براي تصاوير رنگي Hi- MAT)          97

5-4-4- تابع ارزيابي تصوير SUPER- ENHANCEMENT  98

6-4-4- كنتراست اضافي HIGH        98

7-4-4-تابع CAT       98

8-4-4- تابع NEG (منفي)      99

9-4-4- تصوير رنگي HI- CAT          99

10-4-4- تصوير HI- CAT براي سيستمهاي HI- MAT        100

11-4-4- توابع ارزيابي تصوير VARY- CAT    101

1-11-4-4- تابع تمركز (بزرگنمايي ZOOM FUNCTION)  101

2-11-4-4- تابع ضبط ديجيتالي DIGIREC SYSTEM       102

فهرست منابع و مأخذ    103

 

مقدمه

حفاظت و تأمين جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمايه هاي ملي در هر كشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گرديده است. كه در هر عصر و زماني اين اقدامات تاميني بنا به مقتضاي پيشرفتهاي علمي در تشخيص و ارزيابي نوع خطر اعمال شده است.

اساس و زيربناي اقدامات، حفاظتي است كه معمولاً در سطح يك كشور در سازمان دفاع غيرنظامي هر مملكت متمركز ميشود و سازمانهاي نظامي نيز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش يگانهاي تحت امر اين اقدامات را به اجرا مي گذارند. اين اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمينه حفاظت شخصي و استفاده از سيستم هاي امنيتي در مكانهاي موردنياز ميباشد. ما اعتقاد داريم امنيت بايد اساساً برخود مردم و نه بر ماشين متكي باشد بر اين اعتقاد فلسفة محصولات كمپانيهاي سازنده پيوسته در پي طرح ابزاري بوده كه بهترين پيوند را با نيازهاي فردي امنيتي داشته باشد و امكان بازرسي چمدانهاي و بسته هاي مسافري با دستگاه اشعه X را جهت افزايش امنيت خطوط هوايي ايجاد كرده است در اين گزارش دستگاه اشعة X مورد بررسي قرار گرفته است كه در مبادي فرودگاهي و گمركات و ادارات پست استفاده گرديده است.

 

 

 

فصل 1

توليد اشعه

 

 

 

توليد اشعه

1-1- توليد اشعه X

در سال 1985 هنگاميكه ويلهلم كنراد رونتگن استاد دانشگاه وورتسبورگ مشغول مطالعه در خواص اشعه كاتوديك بود پديدة تازه اي توجه او را به خود جلب كرد وقتي كه جريان از لوله كروكس مي گذشت قطعه پلاتينو سيانور باريم كه در مجاورت آن قرار داشت فلوئور سانس سبز رنگ پيدا كرد و با پوشاندن جدار لوله باز اين پديده مشاهده مي گشت.

چون هيچگونه نور مرئي و اشعه كاتوديك به قطعه مزبور نمي رسيد رونتگن نتيجه گرفت كه پيدايش فلوئور سانس در اثر تابش اشعة نامرئي كه تا آنموقع شناخته نشده بود و به اين جهت آن را اشعه (X-RAY) ناميد. رونتگن ضمن آزمايشهاي مكرر تعدادي از خواص اين اشعه را كشف و نتيجة مطالعات خود را به انجمن پزشكي وورستبورگ به شرح زير گزارش داد:

1-      اشعه X نامرئي است و به خط مستقيم سير مي كند و در ميدان الكتريكي يا مغناطيسي منحرف نمي گردد.

2-      در بعضي اجسام خاصيت فلوئورانس ايجاد مي نمايند و صفحه عكاسي را نيز متاثر مي سازد.

3-      از اغلب اجسامي كه براي نور مرئي حاجب است عبور مي كند و ضمن عبور از هوا يا گاز ها توليد جفت يون مي نمايد.

بلافاصله پس از كشف اشعه  X بوسيله رونتگن امكان از آن را در پزشكي مطرح گرديد و در همان سال مقالات متعددي راجع به موارد استعمال آن در پزشكي انتشار يافت.

مطالعات دربارة خواص اشعه  X بوسيله ساير محققين دنبال شد و ماهيت ارتعاشي آن با تشكيل طيف و ساير خواص نوري به اثبات رسيد. بعدها با استفاده از نظريه كوانتاي پلانك و تئوري انيشتين، چگونگي توليد و انتشار اشعه  X و تشگيل طيف اتصالي و مختص آن تعبير و تفسير گردد.

 

هنوز يكسال از كشف اشعه   X نگذشته بود كه گزارشهايي دربارة تاثير آن بر پوست بدن و سرخي شبيه سوختگي با اشعه آفتاب انتشار يافت و نيز معلوم گرديد كه اين اشعه با مقدار كافي سبب ريزش موها مي شود و به همين دليل از آن براي درمان كچلي استفاده كردند. بعدها دو دانشمند فرانسوي بنامهاي برگوئيه و تري بوند و                            (BERGONIE & TRIBONDEA)قوانين حساسيت بافتها را نسبت به اين اشعه مطالعه و منتشر نمودند وتدريجاً ساير خواص و اثرات بيوليژيگي و پزشكي آن بوسيله دانشمندان كشف و مورد تحقيق قرار گرفت بطوريكه امروزه كمتر نكتة مهمي در اين خصوص وجود دارد.

مهمترين مورد استعمال اشعه  X در پزشكي تشخيص تعداد زيادي از بيماريها و درمان بعضي از امراض است بطوريكه پرتوشناسي يكي از اركان مهم تشخيص را تشكيل مي دهد و بخش راديولوژي جزء لاينفك هر مؤسسه درماني مي باشد.

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
720D_1664411_4527.zip94.6k

فیلم آموزش سیستم خودکار قرار دادن محصولات فروشگاه های فایل سل در وبلاگ یا سایت خود - ویژه فروشگاه داران

فیلم آموزش سیستم خودکار قرار دادن محصولات فروشگاه های فایل سل در وبلاگ یا سایت خود - ویژه فروشگاه داران                 ******* آموزش قرار دادن محصولات نفیس فایل نیز اضافه شد.****** قابل استفاده برای سایر سایت های فروش فایل که در ادامه به آنها اشاره شده است.   این محصول مخصوص فروشگاه داران محترمی است که قصد دارند محصولات فروشگاه های فایل سل یا سایر فروشگاه ها را در سایت یا وبلاگ خود معرفی کرده و از فروش محصولات این فروشگاه، مبلغی به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه

filesell >